News

2nd Annual General Meeting of WEA Cymru

06-April-2015

Themâu: Cyfle i wylio’r cyfleusterau yng Ngholeg Harlech ac i gyfrannu at esblygiad WEA
               Cymru

Sesiwn y bore: 11.00 yb i 12.30 yp

Croeso gan Rob Humphreys, Cadeirydd, WEA Cymru a chyfarchion oddi wrth Cyngh. Caerwyn Roberts, Cadeirydd, Cyngor Cymunedol Harlech

Taith dywysedig o amgylch y campws – Wern Fawr, y Llyfrgell, Y Gampfa a Bloc Mwynderau

12.30 – 1.15 yp : CINIO – Wern Fawr

Sesiwn y prynhawn: 1.15 yp to 3.00 yp

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

1.  Cymeradwyo cofnodion CCB WEA Cymru a gynhaliwyd ar 29 March 2014 yn Llanelli, a’r
     diweddaraf am y camau gweithredol o’r cynigion

2.  Cyflwyno Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon WEA Cymru 2013/2014 – Jeremy Gass,  
 Cadeirydd, Pwyllgor Cyllid a Phwrpasau Cyffredinol, a Huw Baker, Archwilydd

3.  Penodi archwilydd ar gyfer 2015/16

4.  Arolwg o waith y flwyddyn – Maggi Dawson MBE, Prif Swyddog Gweithredol
 
5.  Rhestr o’r Llywodraethwyr (Cyfarwyddwyr) o WEA Cymru yn 2014/15

6.  Adroddiad y Cadeirydd ar y flwyddyn blaenorol – Rob Humphreys
            
7.  Y cynigion i’w dadlau – 6 cynnig a gyflwynir gerbron y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

8.  Penderfyniad – Yr uno a gynigir rhwng WEA Cymru a Choleg Cymunedol YMCA Cymru

9.  Canlyniadau o’r broses o enwebiadau fel cynrychiolydd WEA Cymru ar Lysoedd y
     prifysgolion canlynol: Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Abertawe

10. Sylwadau i gloi – Rob Humphreys

 

arrow_upward