News

New Governor Elected By Our Learners

15-July-2014

Mae canlyniad etholiad ar gyfer swydd llywodraethwr WEA Cymru newydd gael ei hysbysebu. Roedd hwn yn benodol am y sedd a glustnodwyd am ein myfyrwyr/dysgwyr yng ngogledd Cymru ar Gyngor (sef bwrdd llywodraethol) y mudiad.
Bu pedwar ymgeisydd, a chynhaliwyd etholiad ble’r oedd pob dysgwr yng ngogledd Cymru a’r hawl i bleidleisio. Yr enillydd, gyda mwyafrif clir o’r pleidleisiau a fwriwyd (55%), oedd Christine Topham. Mae hi’n byw yn Llanbedr, Gwynedd ble mae’n rhedeg ei busnes bach ei hun, ac wedi astudio bod yn gof arian yng Ngholeg Harlech. Bydd yn cychwyn ar ei dyletswyddau yn syth, a bydd yn defnyddio’i phrofiad nid yn unig ar y Cyngor ond hefyd ar ein Pwyllgor Ansawdd a Phrofiad Dysgwyr.
Hwn oedd y gwagle olaf ar Gyngor WEA Cymru, ac yn awr mae gennym nifer llawn o 20 llywodraethwr.

arrow_upward