News

National Coding Week

14-September-2017

Mae AOC unwaith eto yn cymryd rhan yn Wythnos Genedlaethol Codio (18fed 22ain Medi) eleni. Bydd ein dysgwyr, ein tiwtoriaid a'n staff yn cael cyfle i ymgysylltu a Gwrthrych Dysgu Ar-lein pwrpasol a grëwyd gan ein Tîm Datblygiad Digidol a chaiff ei gynnal ar ein ADRh (VLE) Moodle newydd.

arrow_upward