News

Branch Celebrates 20 Years!

26-June-2017

Mae Cangen Caerffili wedi bod yn weithredol ers 20 mlynedd ac, i ddathlu’r garreg filltir bwysig hon, rydym wedi trefnu nifer o ddigwyddiadau:

  • 30 Mehefin am 1.30pm, darlith gyhoeddus o’r enw ‘The Centenary of Passchendaele’ i’w chynnal yng Nghanolfan Cymunedol y Twyn

  • 14 Gorffennaf rhwng 12pm a 3pm, cynhelir eisteddfod yng nghwmni Lorna Pearson yn Neuadd Eglwys Sain Helen

  • 21 Gorffennaf am 6pm, cinio dathlu yn Neuadd Eglwys Sain Helen yn cynnwys adloniant gan Mandy Star.

 

Cefnogwch y digwyddiadau hyn er mwyn dathlu penblwydd Cangen Caerffili yn ugain oed! 

Am fwy o wybodaeth neu i archebu lle, cysylltwch â Rheolwr Rhanbarthol, David Ashman / 01495 369869.

 

Pob lwc i bawb!

arrow_upward