News

Our New Name

07-November-2016

Cynhaliodd y WEA YMCA CC Cymru blaenorol Gyfarfod Cyffredinol Eithriadol ar ddydd Sadwrn 5 Tachwedd, yn gam mawr arall yn ei hanes hir, lle pleidleisiodd y mwyafrif helaeth o’i aelodau o blaid symud ymlaen dan enw newydd – Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales.

Nododd y Prif Weithredwr, Mark Isherwood, am ganlyniad y bleidlais, “Dyma ddiwrnod tyngedfennol yn hanes y sefydliad. Mae cyrraedd y man hwn wedi cymryd llawer o waith, a phleser o’r mwyaf yw gallu symud yn ein blaen gyda neges mor gadarnhaol wrth ein haelodau.”

Mae’r sefydliad yn edrych ymlaen at lansiad ffurfiol yn 2017, ac mae’r paratoadau i ymgorffori’r enw newydd trwy ei ddarpariaeth ddysgu a’r sector wedi dechrau eisoes. “Mae ystod eang o weithgareddau ar y gweill, er mwyn symud ymlaen dan ein henw newydd ar bob lefel – o safbwynt mewnol a chyhoeddus. Dylai ffrwyth ein llafur ein gosod mewn safle cryf iawn wrth inni edrych ymlaen at ein lansiad ffurfiol.”

“Bydd manylion y lansiad yn cael eu cyhoeddi yn nes at ddyddiad y digwyddiad. Yn y cyfamser, mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn falch o gyhoeddi ei fod wedi cyrraedd, ac mae’n edrych ymlaen at adeiladu ar bopeth a ddaeth o’i flaen.”

arrow_upward