News

New Charter Mark Award for WEA YMCA CC Cymru

20-September-2016

Yn ddiweddar, dyfarnwyd y nod siarter Cynhwysiant Digidol i WEA YMCA CC Cymru gan Cymunedau Digidol Cymru i gydnabod ei ymrwymiad i DPP staff a thiwtoriaid yn y sector, cyfleoedd dysgu digidol o ansawdd uchel i ddysgwyr, a gwaith partneriaeth cryf ledled Cymru.

Rydym yn falch iawn o’r cyflawniad diweddar hwn ac yn parhau i ymroi amser ac adnoddau i fynd i’r afael ag allgau digidol yng Nghymru. Da iawn i bawb dan sylw!

arrow_upward