News

National Coding Week 2016

14-September-2016

Mae’r amser wedi dod unwaith eto – cyfle i ysbrydoli pobl i ddysgu codio a sgiliau digidol eraill yn ystod yr Wythnos Codio Genedlaethol.

Mae’r digwyddiad wythnos o hyd yn cynnig golwg ar y diwydiannau digidol, gan roi cyfle i oedolion ddysgu sut i ysgrifennu côd cyfrifiadur, ac efallai hyd yn oed agor y drws i yrfa newydd.

Bydd Wythnos Codio Genedlaethol eleni yn digwydd rhwng 19-25 Medi. Mae WEA YMCA CC Cymru yn rhoi cyfle i ddysgwyr eu cyrsiau ledled Cymru gwblhau Gweithgaredd Codio Rhyngeithiol. Mae hyn yn cyflwyno codio i’r dysgwyr, yn ogystal â chyfle i roi cynnig ar godio eu hunain. Cynhyrchwyd fideo i roi help llaw i diwtoriaid a dysgwyr yn ogystal.

Yn seremoni Gwobrau Codio Cenedlaethol y llynedd, cafodd WEA YMCA CC Cymru gydnabyddiaeth am eu cyfraniad at y digwyddiad wythnos o hyd, gan ennill Gwobr Cymru. Felly pob lwc i bawb sy’n cymryd rhan eleni - pwy a ?´┐Żyr beth ddaw yng Ngwobrau Codio Cenedlaethol 2017!

arrow_upward