News

Quality & Curriculum Tutor Briefings

22-July-2016

Briffiau i Diwtoriaid Ansawdd a’r Cwricwlwm

I baratoi ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd, mae Briffiau i Diwtoriaid Ansawdd a’r Cwricwlwm yn cael eu trefnu ar gyfer yr wythnos yn dechrau 19 Medi 2016. Bydd y briffiau yn cael eu cynnal yn lle’r diwrnodau tiwtor blynyddol a’u diben fydd sicrhau’r newidiadau allweddol i’r prosesau a’r gweithdrefnau Ansawdd, Addysgu a Dysgu a Sgiliau Hanfodol a gyfunwyd yn ddiweddar.  Cynhelir y briffiau ar y dyddiadau canlynol:

Dydd Llun 19 Medi, 09:30 – 15:00 – Y Swyddfeydd Cyffredinol, Glynebwy

Dydd Mawrth 20 Medi, 09:30 – 15:00 – Canolfan Adnoddau’r Cyfryngau, Llandrindod

Dydd Mercher 21 Medi, 09:30 – 15:00 – Canolfan Dylan Thomas, Abertawe

Dydd Gwener 23 Medi 2016, 09:30 – 15:00 – Canolfan Fusnes Conwy, Cyffordd Llandudno

Galwyd ynghyd y gweithgor oedd yn gyfrifol am gydlynu digwyddiadau diwrnodau tiwtoriaid y llynedd i drefnu’r agenda ar gyfer y brîff, ac maent yn cyfarfod yr wythnos nesaf. Mae trefnu dyddiadau a lleoliadau wedi cael ei gydlynu’n ganolog i gefnogi’r timau rhanbarthol a darpariaeth mewn cyfnod o newid mawr. Rydym yn gweld bod cynnwys yr holl dimau rhanbarthol a darpariaeth yn hanfodol i lwyddiant y briffiau i raddau helaeth, ac yn croesawu cymorth gan diwtoriaid.

arrow_upward