News

An Extraordinary General Meeting

21-July-2016

Gwesty’r Metropole yn Llandrindod oedd y lleoliad ar 22 Mehefin ar gyfer siarad di flewyn ar dafod a phledio brwd ar agweddau o ddyfodol ein sefydliad. Yn y pen draw gwnaeth y rhan hwnnw o’r aelodaeth a bleidleisiodd wrthod y cynigion a ddaeth ger bron gan y Cyngor am enw newydd i’r corff ac am gyfansoddiad diwygiedig. Enillodd model amgen o lywodraethiant, gyda Chyngor mwy, gefnogaeth sylweddol ond annigonol yn y diwedd i ennill trwyddo. Mae hyn oll yn golygu ein bod yn parhau gyda’n teitl, llywodraethwyr a phwyllgorau presennol hyd at 31 Rhagfyr; a bydd Cyfarfod Arbennig arall gyda phenderfyniadau newydd i’w dodi ger bron yr aelodaeth yn ystod yr hydref.

Yr unig gynnig a dderbyniodd gefnogaeth ysgubol ar y diwrnod hwnnw oedd yr un a ofynnodd am o leiaf un aelod o staff yn y strwythur staffio wedi ei ddiwygio cael rôl benodol o gefnogi Canghennau, Fforymau Dysgwyr a Rhanbarthol ac o ddatblygu ein haelodaeth. Bu hefyd cymeradwyaeth cyffredinol (ond nid unfrydol) am y ffaith dderbyniodd cyn pennaeth WEA Cymru, Maggi Dawson, OBE yn ddiweddar.

arrow_upward