News

From WEA YMCA CC Cymru support comes. . . the Swancomm Film Festival

17-June-2016

Ddydd Sadwrn, 9 Gorffennaf, rhwng 10:00 ac 16:30, cynhelir G?�yl Ffilm gyntaf SwanComm, a fydd yn cael ei rhedeg yn gyfan gwbl gan grwpiau lleol o wneuthurwyr ffilmiau amatur - gan gynnwys y rheiny a ddysgodd ar gyrsiau gwneud ffilmiau a chynllunio digwyddiadau, â chymorth WEA YMCA CC Cymru.

Ers Awst 2015, mae dros 100 o drigolion Cymunedau yn Gyntaf wedi cofrestru i gymryd rhan mewn gweithdai ffilm achrededig gyda’r gwneuthurwr ffilm lleol, David Marchant, i’w galluogi i wneud 11 ffilm fer. Caiff SwanComm ei ddylunio a’i gyflwyno gan gyfranogwyr y gweithdai hyn, a’i gynhyrchu mewn partneriaeth â LOCWS International, Cymunedau yn Gyntaf, a WEA YMCA CC CYMRU, trwy SCLP.

Mae’r ?�yl yn darparu llwyfan i wneuthurwyr ffilm newydd yn bennaf, i rannu beth maen nhw wedi’i gynhyrchu, ac mae hefyd yn bwriadu cynyddu ymdeimlad cadarnhaol ein cymuned leol trwy ddarparu digwyddiad boddhaol, rhad ac am ddim.  

Os ydych yn Abertawe, beth am fynd i wylio ffrwyth llafur ein dysgwyr? Mae’n datblygu i fod yn sioe wirioneddol!

I gael mwy o wybodaeth, ewch i Facebook a gwefan SwanComm.

arrow_upward