News

Welsh Language Awareness Event

30-March-2016

Bydd Clare Grist ein Hyrwyddwr Dwyieithrwydd yn cynnal sesiynau Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iaith ar draws y sefydliad.

Gofynnir i bob aelod o staff cymryd rhan yn yr hyfforddiant fel y gallwn symud ymlaen gyda'n gilydd wrth ddatblygu ein harferion ac ymwybyddiaeth iaith. Mae hyn hefyd yn ofyniad deddfwriaethol fel rhan o'r Safonau Iaith Gymraeg.

Mae sesiynau hyfforddi wedi cael eu trefnu ym mhob un o’r swyddfeydd WEA YMCA CC Cymru o fis Ebrill - Gorffennaf 2016 a bydd angen i staff fynychu un o'r sesiynau. Os nad ydych yn gallu bod yn bresennol ar un o'r dyddiadau sydd wedi trefnu yn eich swyddfa, mae yna opsiwn i chi fynychu unrhyw un o'r sesiynau a nodir ar y hysbyslen.

Rhowch wybod i Maria drwy e-bostio ar m.worley@ymca-wales.ac.uk gyda'ch dewis i fynychu'r hyfforddiant gan gwblhau'r ffurflen gofrestru, bydd Maria yn cadw lle ar y sesiwn hyfforddi fel y gofynnwyd. Mae llefydd yn brin ym mhob swyddfa, ac ar gyfer y swyddfeydd sydd gyda nifer o staff rydym wedi trefnu dwy sesiwn, os bydd y rhain yn llenwi, byddwn yn edrych ar drefnu sesiwn ychwanegol.

Dychwelwch eich ffurflen sesiwn Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iaith at: m.worley@ymca-wales.ac.uk erbyn Dydd Llun, 11 Ebrill 2016. Rydym yn anelu at gwblhau'r hyfforddiant erbyn diwedd mis Gorffennaf, cyn gwyliau'r haf.

arrow_upward