News

Help to shape WEA YMCA CC Cymru

09-October-2015

Mae’n Cyngor newydd yn chwilio am lywodraethwr/-wraig i gynrychioli buddiannau’n dysgwyr yn y flwyddyn academaidd hon. Os oes gennych ddiddordeb, neu yn gwybod am gyd-ddysgwr i wneud y swydd wirfoddol bwysig hon, yna cysylltwch â’m Clerc ar Stephen.thomas@weacymru.org.uk neu 029 2023 5277.

arrow_upward