News

And the winner is. . .

30-September-2015

Rydym yn falch iawn o ddweud bod y dysgwr WEA YMCA CC Cymru Lisa Rowlands, enillydd Dysgwr Uwch Gwobrau Inspire eleni, wedi ei chyflwyno fel y prif enillydd ar draws Wrecsam yng Ngwobrau Addysg Oedolion.

Llawer o ddiolch i Nicola a Gayle Hudson am eu henwebiad a diolch arbennig i Carol Hughes, tiwtor Lisa, am ei chefnogaeth i Lisa drwy gydol ei thaith ddysgu! Da iawn!

arrow_upward