News

Appointment of new Chief Executive

07-July-2015

Apwyntiwyd Mark Isherwood i'r swydd o Brif Weithredwr Dynodedig o'r corff newydd a ddaw o'r uno arfaethedig rhwng WEA Cymru a Choleg Cymunedol YMCA Cymru. Bydd yn dechrau ar ei ddyletswyddau ar 1 Awst, petai'r amserlen a rhagwelir am yr uno fynd yn ei flaen.

Ar hyn o bryd Mr Isherwood yw'r Pennaeth yng Ngholeg Cymunedol YMCA Cymru, ac mae ganddo ddigonedd o brofiad i gynnig i'r swydd newydd gyffrous hon. Ar yr un pryd bydd Maggi Dawson yn ymddeol o'i swydd hi fel Prif Swyddog Weithredol WEA Cymru ar 31 Gorffennaf 2015, wedi wyth blynedd wrth y llyw.

arrow_upward